Bases legals del sorteig "Dia de la Mare"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termes i condicions legals

1. CALÇATS LAMOLLA, S. A., amb domicili fiscal a Terrassa, carrer Sant Pere 24 i amb CIF A08626939 organitza un sorteig titulat “Dia de la mare”

2. La data d'inici del sorteig serà el Divendres 28/04/2022 a les 10h i finalitzarà el Dijous 05/05/2022 a les 23h. Es realitzarà i es podrà participar en els perfils de @mama_de_cloe @bethrodergas @suddenlythis. El guanyador s'anunciarà en les stories de cada influencer el Divendres 06 de maig del 2022.

Calçats Lamolla, S.A se reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig en cas de força major, així com la facultat d'interpretar els presents termes i condicions legals.

Només es podrà participar des de l'àmbit estatal (exceptuant Canàries, Ceuta i Melilla)

Per a participar, els usuaris han de:

  1. Seguir a @casasclub i l'organitzadora del sorteig: @mama_de_cloe @bethrodergas o @suddenlythis
  2. Comentar a 2 amics/amigues en el post del sorteig en el perfil de la influencer @mama_de_cloe @bethrodergas @suddenlythis
  3. Fer like a la publicació
  4. Possibilitats extra si comparteixes en stories

3. Selecció dels guanyadors i modalitat del sorteig.

La selecció del guanyador es realitzarà el Divendres 06/05/2022, una vegada tancades les participacions, a través de la plataforma triada per la influencer, que certificarà que la selecció ha estat aleatòria.
Hi haurà 1 ÚNIC/A guanyador/per perfil, triat a l'atzar, a través d'aquesta plataforma.
Es realitzarà una publicació en STORIES en la plataforma d'Instagram en el compte de @mama_de_cloe @bethrodergas @suddenlythis, anunciant el nom del guanyador.
Es contactarà amb el guanyador/a a través de DM d'Instagram i facilitarà totes les dades per a l'enviament per missatgeria interna de Casas Club, sense cap cost.

4. Valor i naturalesa del premi ofert.

Un parell de sabates de dona i un parell de sabates de nen a triar que estigui disponible en la nostra e-shop: www.casasclub.com en aquest moment. El guanyador rebrà el parell seleccionat en el domicili que ens indiqui. L'enviament el realitzarà directament CasasClub.
Calçats Lamolla, SA queda eximida de qualsevol responsabilitat, en cas d'existir algun error en les dades facilitades pels guanyadors / suplents, que impedeixi la seva identificació.
Calçats Lamolla, SA es reserva el dret que els premis quedin deserts, en el cas de no poder-se localitzar al guanyador.

5. Penalitzacions en cas d'ús fraudulent.

S'entén com a frau l'ús de plataformes o aplicacions independents per a aconseguir més participacions en el concurs, igual que comportaments que detectem com aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació de qualsevol d'aquestes pràctiques suposarà l'anul·lació de la participació. Calçats Lamolla, SA es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació del concurs. Calçats Lamolla SA queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin deure's a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l'aplicació mitjançant la qual es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la mateixa i a l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet.

6. Acceptació de les Bases Legals.

La participació en el sorteig implica l'acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l'exclusió del participant i, a conseqüència d'això, Calçats Lamolla, SA quedarà alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

  • 6.1. Cessions i transferències internacionals: no s'executarà cap cessió de dades a tercers ni transferències internacionals. Calçats Lamolla com a encarregat del tractament de les dades del client, podrà accedir a les dades i emmagatzemar-los (dins de la UE) per a oferir els serveis al client dins del marc/acordo/contracte establert amb ell i només amb aquesta finalitat.
  • 6.2. Drets del Participant: Els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició de les dades en els casos i amb l'abast que estableix el RGPD UE 2016/679. Així mateix, també té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Per a exercir aquests drets podrà dirigir-se a l'e mail: rgpd@casasclub.com Se l'informa del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Dret a participar.

Pot participar en sorteig qualsevol persona física, major d'edat, resident en territori espanyol i que es trobi físicament durant el desenvolupament de la promoció en aquest territori (exceptuant Illes Canàries, Gibraltar, Ceuta i Melilla). No podran participar en la promoció aquelles persones vinculades mitjançant relació laboral o mercantil punt a l'empresa organitzadora o representades o les empreses col·laboradores. Si alguna persona deixés de ser empleat de les citades entitats durant el període promocional, en cap concepte podrà reclamar un premi en cas de resultar guanyadora.