Política de Privacitat


 

 

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
El responsable del tractament de les seves dades personals és CALZADOS LAMOLLA, S.A. (d'ara endavant, “CASAS”), amb N.I.F. A-08626939, i domicili social en Carrer Sant Pere 24, 08221, Terrassa (Barcelona).
La present Política de Privacitat regula l'accés i l'ús del lloc web (d'ara endavant, el "Lloc web") que CASAS posa a la disposició dels usuaris d'Internet (d'ara endavant, els "Usuaris") interessats en els continguts (d'ara endavant, els "Continguts") i els serveis (d'ara endavant, els "Serveis") oferts per CASAS en aquest.
Correu electrònic de contacte: rgpd@casasclub.com


2.- Recomanacions
Si us plau, llegeixi atentament i segueixi les següents recomanacions:
- Mantingui el seu equip equipat amb programari antivirus degudament actualitzat contra programari maliciós i aplicacions de spyware que puguin posar en perill la seva navegació per Internet i la informació allotjada en el seu equip.
- Llegeixi i revisi aquesta Política de Privacitat i tots els textos legals llocs a disposició per CASAS en el Lloc web.


3.- Informació sobre les dades que CASAS recopila a través del Lloc web
Per al correcte funcionament del Lloc web, CASAS pot tenir accés a les següents dades facilitades, en el seu cas, per part de l'Usuari:
               (i) Dades d'identificació: nom, cognoms de l'usuari i sexe
               (ii) Dades de contacte: email, número de telèfon i adreça postal

4.- Per què CASAS està legitimada per a processar les seves dades?
La base de legitimació de CASAS per al tractament de les dades dels Usuaris a través d'aquest Lloc web és el consentiment dels Usuaris al tractament de les seves dades personals, així com l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

En aquest sentit, CASAS tracta les dades personals dels Usuaris amb la finalitat de permetre la relació comercial sol·licitada per l'usuari, per a la remissió de comunicacions comercials i la gestió de candidats en el cas dels processos de selecció que realitza CASAS.
Acceptant la present Política de Privacitat i marcant les caselles corresponents, l'Usuari presta el seu consentiment a aquest tractament.
CASAS es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Per aquesta raó, les seves dades personals es conserven de manera segura i es tracten amb la màxima cura, de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (el "Reglament general de protecció de dades" o "Reglament de protecció de dades o RGPD”).
La present Política de Privacitat regula l'accés i l'ús del servei que CASAS posa a la disposició de l'Usuari interessat en els serveis i continguts allotjats en el Lloc web.
Pel que respecta a aquest punt, l'Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: rgpd@casasclub.com sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

5.- Quines són les finalitats del tractament de les seves dades personals?
Les seves dades de caràcter personal recaptades per CASAS podran ser utilitzades per a les següents finalitats, segons el consentiment atorgat en el formulari de registre corresponent:
                (i) La prestació dels serveis a través del Lloc web.
                (ii) Rebre per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, comunicacions comercials o informació sobre productes i serveis de CASAS.
                (iii) Gestió dels candidats en els processos de selecció realitzats per CASAS.

6.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris
L'Usuari garanteix la veracitat de les dades personals facilitades i es compromet a comunicar a CASAS qualsevol modificació d'aquestes. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CASAS el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Es recomana que els Usuaris protegeixin les seves dades amb la màxima diligència utilitzant les eines de seguretat adequades. CASAS no serà responsable de cap robatori, modificació il·legal o pèrdua de dades.
Qualsevol modificació o actualització de les dades haurà de ser comunicada a CASAS a través dels mitjans de comunicació previstos en la present Política de Privacitat.


7.- Conservació de dades
La protecció de la privacitat i de les dades personals dels Usuaris és molt important per a CASAS. Per tant, CASAS fa tot el possible per a evitar que les dades de l'Usuari siguin utilitzades de manera inadequada. Només el personal autoritzat té accés a les dades de l'Usuari.
Les dades personals de l'Usuari es conservaran mentre romangui el seu compte de CASAS actiu per als fins del tractament per als quals han estat facilitats, sempre que l'Usuari no hagi revocat el seu consentiment, sol·licitant l'eliminació del seu compte o l'esborrat de determinades dades personals del Lloc web.
Posteriorment, en cas de ser necessari, CASAS mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.
CASAS es compromet al compliment de la seva obligació de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal conforme al que es disposa en la legislació aplicable.
En cas de procedir a la remissió del CV amb la finalitat de participar en els processos de selecció duts a terme per CASAS, les dades es conservaran per a futurs processos de selecció sempre que no es sol·liciti la supressió d'aquests, per a poder-los incloure en processos en els quals pugui encaixar la candidatura

8.- Drets dels usuaris
Els usuaris tenen dret a:
                (i) Accedir a les seves dades personals;
                (ii) Sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta;
                (iii) Sol·licitar la supressió de les seves dades;
                (iv) Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades;
                (v) Oposar-se al tractament de les seves dades;
                (vi) Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
                (vii) Així mateix, els Usuaris tindran dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.

L'Usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic: rgpd@casasclub.com, indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu DNI
L'Usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça:
Carrer Sant Pere 24, 08221, Terrassa (Barcelona).

La comunicació dirigida a CASAS haurà de contenir la següent informació:
- Nom i cognoms de l'Usuari; fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l'Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'autoritat de control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

9.- Seguretat de dades
La protecció de la privacitat i de les dades personals dels Usuaris és molt important per a CASAS. Per això, CASAS ha pres totes les mesures al seu abast per a evitar que les seves dades siguin utilitzades de manera indeguda, permetent l'accés als mateixos únicament al personal autoritzat.
CASAS manté la seguretat adequada per a la protecció de les dades personals d'acord amb la legislació aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades per l'Usuari a través del Lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
CASAS es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal d'acord amb la legislació aplicable.
Per a poder gaudir dels serveis de CASAS és necessari registrar-se com a Usuari. En aquest sentit, l'usuari ha de triar una contrasenya i és responsable de mantenir la confidencialitat d'aquesta, així com de totes les activitats que es produeixin en la sessió iniciada amb el seu nom d'usuari i contrasenya. L'Usuari es compromet a notificar a CASAS com més aviat millor l'ús no autoritzat del seu nom d'usuari i/o contrasenya o qualsevol altra fallada de seguretat.
CASAS no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació per part de l'Usuari.

10.- Transferències i/o cessions a tercers
S'informa l'Usuari que les seves dades de caràcter personal no podran ser cedides a terceres empreses o entitats, excepte quan existeixi una obligació legal.
Les dades dels Usuaris únicament podran ser utilitzats per CASAS per a qualsevol ús que serveixi per a complir correctament amb les finalitats del tractament de dades de caràcter personal recollides en el punt 4 d'aquesta Política de Privacitat.
Quan existeixi contracte de compra-venda els destinataris de les seves dades són el personal de l'empresa i l'administrador de la companyia. També podrien tenir accés a les seves dades les següents empreses:
- CSENGINE com a prestatària de serveis de manteniment de la pàgina web (clients web)
- STATUS2 com a prestatàries del servei informàtic de manteniment de l’ERP.
- FOXTER SOLUTIONS, S.L., com a prestatària de serveis relacionats amb el CRM.
- SOLIDTEAM MÀRQUETING SERVICES, SL, com a prestatària dels serveis Facebook ads i Instagram ads en la venda en línia
- RetailNext Inc.’s com a prestatàries del servei informàtic de registre a wifi de les botigues (en relació amb els visitants de les botigues que es connectin a la wifi de CASAS)
- Mailchimp com a prestatària del servei de e-mailing als clients que s'hagin subscrit per a rebre ofertes i novetats.
- L'empresa de missatgeria MRW prestatària del servei de lliurament als clients.
Quan les dades s'hagin facilitat en el seu CV, els destinataris de les seves dades són el personal de Recursos Humans de CASAS que s'ocupi de realitzar/gestionar els processos de selecció.


11.- Preguntes
Si té algun dubte sobre la nostra Política de Privacitat, posi's en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a: rgpd@casasclub.com
L'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, en particular davant:
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades: (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/)


12.- Acceptació i Consentiment
L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de CASAS, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

 

 


 

Politica de Cookies

 

1. Definició i funció de les cookies: Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d'altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari.

Si decideix bloquejar les cookies: l'accés podrà ser denegat a algunes zones del lloc, i la seva experiència a la nostra pàgina web pot quedar limitada, per exemple:

-Quan inicia una sessió amb el seu compte a www.casasclub.com.

-Un contingut a la web personalitzat a les seves preferències.

-Un registre dels seus gustos i interessos per a la seva següent visita.

Cookies pròpies, de sessió i persistents que utilitza aquesta pàgina:

Cookies

Propòsit / Descripció

cart

Associada al cistell de compra

category_info

Emmagatzema la informació de la pàgina de categoria permetent mostrar les pàgines amb més rapidesa

customer_auth

Indicador per conéixer si l'usuari està registrat a la botiga

external_no_cache

Emmagatzema si la caché està deshabilitada o no

frontend

Guarda l'ID de la sessió de l'usuari al sevidor

last_category

Llistat de categories visitades

last_product

L'últim producte visitat

no_cache

Indica si està permès l'ús de la memòria caché

user_allowed_save_cookie

Indica si un client permet utilitzar cookies

viewed_product_ids

Els últims productes visitats per l'usuari


Cookies persistents de tercers que utilitza aquesta pàgina:

  Cookies de Google   Analytics

Propòsit / Descripció

_ga, _gat, _utma,       _utmb, _utmc, _utmt, _utmz

S'utilitzen per l'anàlisi estadístic de les visites a la web. Si desitja més informació sobre les cookies de Google visiti:

Aquesta empresa pot utilitzar dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses.

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l'adreça postal des d'on es connecten. La informació que obté està relacionada per exemple amb el nombre de pàgines vistes, l'idioma, la xarxa social on es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la que està assignada la direcció IP des de la que accedeixen els usuaris, el nombre d'usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que utilitzen, l'operador o tipus de terminal des d'on es realitza la visita.

 

 Cookies de HUBSPOT

 

 

Cookies essencials/necessàries
__hs_opt_out Aquesta cookie és utilitzada per la política de privacitat de subscripció per a recordar no demanar al visitant que accepti cookies novament. Aquesta cookie s'estableix quan els visitants prefereixen cancel·lar la subscripció de cookies. (Caduca als 13 mesos).
__hs_do_not_track Aquesta cookie es pot configurar per evitar que el codi de seguiment envii informació a HubSpot. Establir aquesta cookie és diferent a l'opció de cancel·lar la subscripció de cookies, ja que encara permet que s'envii informació anònima a HubSpot. (Caduca als 13 mesos).
hs_ab_test Aquesta cookie es fa servir per a satisfer constantment als visitants la mateixa versió d'una pàgina de prova A7B que han vist abans. (Caduca las final de la sessió).
hs-messages-is-open Aquesta cookie es fa servir per a determinar i guardar si el widget de xat està obert per a futures visites. Es restableix en tornar a tancar el widget després de 30 minuts d'incativitat. (Caduca als 30 minuts).
 

 Cookies de banner de consentimient (requereixen aceptació)

 __hstc La cookie principal per a seguiment dels visitants. Conté el domini, utk, marca el temps inicial (primera visita), marca el temps més recent (última visita), marca de temps actual (aquesta visita) i el número de sessió (augmenta per cada sessió posterior). (Caduca als 13 mesos).
hubspotutk Aquesta cookie es fa servir per fer seguiment de la identitat del visitant. Es passa a HubSpot en l'enviament de formularis i es fa servir a l'eliminar la duplicació de contacte. (Caduca als 13 mesos).
__hssc Aquesta cookie fa seguiment de les sessions. Això s'utilitza per determinar si HubSpot hauria d'augmentar el número de sessió i les marques de temps en la cookie __hstc. Conté el domini, el conteig de vistes viewCount (s'incrementa amb cada visita de pàgina en una sessió) i marca de temps d'inici d'una sessió. (Caduca als 30 minuts).
__hssrc Quan HubSpot canvia la cookie de sessió, aquesta cookie també està configurada per determinar si el visitant ha reiniciat el seu navegador. Si aquesta cookie no existeix quan HubSpot administra les cookies, es considera una nova sessió. (Caduca al final de sessió).
messagesUtk Aquesta cookie es fa servir per a reconèixer als visitants que fan servir el xat amb nosaltres utilitzant l'eina de missatges. Si el visitant deixa el lloc abans que s'afegeixi com a contacte, aquesta cookie s'associarà amb el seu navegador. Si es xateja amb un visitant que després torna al lloc en el mateix navegador que ja té les cookies, l'eina de missatges carregarà l'historial de les converses. (Caduca als 13 mesos).


2. Configuració de cookies: La navegació s'optimitza acceptant les cookies, pel que la majoria de navegadors ja estàn configurats per a acceptar-les de manera predeterminada. Si ho prefereix, pot canviar aquesta configuració:

Busqui el seu navegador d'entre la llista següent per veure com fer-ho:

> Explorer:

- Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (Windows XP/Vista)

 • Seleccioni Herramientas al menú, i després Opciones de Internet.
 • Faci clic a la pestanya de Privacidad.
 • Triï les opcions que vulgui.
 • Faci clic a OK.

- Microsoft Internet Explorer 8/9 (Windows 7)

 • faci clic a la icona Configuración
 • Faci clic a Opciones de Internet.
 • Faci clic a Privacidad i seleccioni les seves opcions.
 • Faci clic a Aplicar i després a OK.

> Firefox

 • Seleccioni Herramientas al menú i després Opciones.
 • Faci clic a la pestanya de Privacidad.
 • Triï les opcions que vulgui.
 • Faci clic a OK.

> Google Chrome

 • Faci clic al menú de Chrome situat a la barra d'eines del navegador.
 • Seleccioni Configuración.
 • Faci clic a Mostrar opciones avanzadas.
 • A la secció Privacidad, faci clic al botó Configuración de contingut.
 • Triï les opcions que vulgui.
 • Faci clic a X per tancar.

> Apple Safari

 • Seleccioni Safari al menú, a continuació Preferencias.
 • Faci clic al panell Privacidad.
 • Triï les opcions que vulgui.
 • Faci clic a X per tancar